Laboratorios Salvat, S.A., con el apoyo de ACCIÓ, ha realizado una importante inversión en activos para realizar una renovación de los equipos de laboratorio

Laboratorios Salvat, S.A., amb el suport d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat una important inversió en actius per dur a terme una renovació dels equips de laboratori, aconseguint d’aquesta manera adaptar les seves instal·lacions d´Esplugues de Llobregat (Barcelona) a les tecnologies punteres.

Aquesta col·laboració iniciada el 2022 amb l’Agència ha permès augmentar la capacitat productiva de la planta dels seus productes farmacèutics.

Aquesta nova inversió suposa una notable millora en la qualitat i capacitat d´els nostres projectes d’investigació. Això implica millorar el nivell d’investigació de la indústria catalana a l’hora d’obrir nous mercats internacionals, la qual cosa afavorirà el creixement del PIB de Catalunya i la creació d’ocupació en el sector, així com per millorar les balances tecnològiques del nostre país.

En matèria de medi ambient, l´implentació de nous equips per la climatització comporta un estalvi destacable d’energia.

 

Laboratorios Salvat, S.A., con el apoyo de ACCIÓ – Agència para la Competitividad de Empresas de la Generalitat de Catalunya, ha realizado una importante inversión en activos para realizar una renovación de los equipos de laboratorio, consiguiendo de esta manera, adaptar sus instalaciones ubicadas en Esplugues de Llobregat (Barcelona) a las tecnologías punteras.

Esta colaboración iniciada en 2022 con ACCIÓ ha permitido aumentar la capacidad productiva de la planta de sus productos farmacéuticos.

Esta nueva inversión supone una notable mejora en la calidad y capacidad de nuestros proyectos de investigación. Esto implica mejorar el nivel de investigación de la industria catalana a la hora de abrir nuevos mercados internacionales, lo que favorecerá el crecimiento del PIB de Catalunya y la creación de empleo en el sector, así como para mejorar las balanzas tecnológicas de nuestro país.

En materia de medioambiente, la implantación de nuevos equipos de climatización conlleva un ahorro destacable de energía.